Tonny van Breukelen


Tonny van Breukelen

Bloemenlangsdeweg.nl

 

Migranten in Nederland zijn verplicht om het inburgeringsexamen met succes af te leggen. Migranten met een visuele beperking zijn meestal vrijgesteld van deze plicht tot inburgeren.

De gevolgen daarvan zijn vaak verstrekkend voor hen: instellingen voor educatie blijven gesloten en uit studies blijkt dat migranten mede daardoor onbekend zijn met het Nederlandse zorgstelsel en verstoken blijven van schrijf- en leeshulpmiddelen waarop zij, evenals geboren en getogen Nederlanders, recht hebben. Omdat ze de taal niet spreken of verstaan kunnen ze vaak niet terecht bij revalidatiecentra voor mensen met een visuele beperking voor de aanvraag van deze noodzakelijke hulpmiddelen en voor lessen in het gebruik ervan.

http://www.kis.nl/blog/slechtziende-migranten-een-vergeten-groep

Train de Trainers
Stichting Beter Zien Anders Kijken wil blinde en slechtziende migranten ondersteunen en hen een passend taalaanbod bieden. Daarom organiseert de stichting samen met mede-initiatiefneemster Tonny van Breukelen sinds begin 2017 lessen Nederlands als tweede taal. Tijdens deze lessen ligt de nadruk op spreken en luisteren. Taalfuncties die direct te maken hebben met revalidatie krijgen extra aandacht. Zodoende zal voor de deelnemende migrantende de drempel naar een instelling voor revalidatie lager zijn  en de kans op participatie in de maatschappij groter.


Voorafgaand aan de taalcursus voor migranten heeft de Stichting Beter Zien Anders Kijken via een speciaal ‘Train de Trainers’ - programma voor vrijwillige taaldocenten taalcoaches opgeleid, zowel in Rotterdam als in Den Haag.

Van Stichting Oogfonds Nederland ontving Beter Zien Anders Kijken een subsidie om de scholing voor de trainers te bekostigen. Cursusleidster Tonny van Breukelen heeft tijdens trainingen de toekomstige taalcoaches geschoold in de specifieke didactische mogelijkheden die van belang zijn bij het lesgeven aan migranten met een visuele beperking. Tijdens de lessen was er ook aandacht voor noodzakelijke hulpmiddelen en de verschillende oogaandoeningen met de daarbij behorende problemen. Hierna konden migranten op diverse locaties, dichtbij hun woonomgeving, de lessen Nederlands als tweede taal volgen.
De deelnemers aan de lessen kunnen na een lesperiode van twee jaar spreken en luisteren en het Nederlands verstaan op een niveau dat hen in staat stelt te revalideren en te integreren in de Nederlandse samenleving.

Door een gerichte aanpak kunnen de taalcoaches die les gaan geven aan migranten met een visuele beperking deze doelgroep optimaal begeleiden.
De nadruk ligt op luister- en spreekvaardigheid zodat de docenten met hun kennis deze functionaliteiten bij hun cursisten op zo’n niveau kunnen brengen dat ze doormiddel van hun mondelinge taalvaardigheid kunnen revalideren.
De weg naar integratie via reguliere taalcursussen en eventuele overige opleidingen ligt dan voor hen open.

Schermweergave

Missie

De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en hun omgeving, waarbij de kracht en ervaring van de doelgroep centraal staat.

Colofon

Eigenaar Website:
Stichting Beter Zien Anders Kijken
Huis van de Wijk Kip
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
E-mail: info@beterzienanderskijken.nl
Telefoon: 06 40724568

 

Redactie Website:
 Jerrel Volkerts

 Facilitator: Wmo Radar
 www.wmoradar.nl
 Vormgeving Website:
 Holland Webdesign
 www.holland-webdesign.nl

 Ontwerp Huisstijl:
 DUS/Linda Zoon
 www.dus.nl

 

BZAK heeft de ANBI status

 

BZAK is partner van:

Logo Coalitie Erbij

www.coalitieerbijrotterdam.nl