Welcome to Beter Zien Anders Kijken   Click to listen highlighted text! Welcome to Beter Zien Anders Kijken Powered By GSpeech

Tonny van Breukelen


Tonny van Breukelen

Bloemenlangsdeweg.nl

 

Migranten in Nederland zijn verplicht om het inburgeringsexamen met succes af te leggen. Migranten met een visuele beperking echter, zijn meestal vrijgesteld van deze plicht tot inburgeren.

De gevolgen daarvan zijn vaak verstrekkend voor hen: instellingen voor educatie blijven gesloten en uit studies blijkt dat migranten mede daardoor onbekend zijn met het Nederlandse zorgstelsel en verstoken blijven van schrijf- en leeshulpmiddelen waarop zij, evenals geboren en getogen Nederlanders, recht hebben. Omdat ze de taal niet spreken of verstaan kunnen ze vaak niet terecht bij revalidatiecentra voor mensen met een visuele beperking voor de aanvraag van deze noodzakelijke hulpmiddelen en voor lessen in het gebruik ervan.

http://www.kis.nl/blog/slechtziende-migranten-een-vergeten-groep

Train de Trainers
Stichting Beter Zien Anders Kijken wil blinde en slechtziende migranten ondersteunen en hen een passend taalaanbod bieden. Daarom start de stichting samen met mede-initiatiefneemster Tonny van Breukelen begin 2017 met lessen Nederlands als tweede taal. Tijdens deze lessen zal de nadruk liggen op spreken en luisteren. Taalfuncties die direct te maken hebben met revalidatie krijgen extra aandacht. Zodoende zal de drempel naar een instelling voor revalidatie lager zijn voor deelnemende migranten en de kans op participatie in de maatschappij groter
Voorafgaand aan de taalcursus voor migranten organiseert Stichting Beter Zien Anders Kijken een speciaal ‘Train de Trainers’ - programma voor vrijwillige taaldocenten. Van Stichting Oogfonds Nederland ontving Beter Zien Anders Kijken een subsidie om de scholing voor de trainers te bekostigen. Cursusleidster Tonny van Breukelen  zal docenten tijdens trainingen scholen in de specifieke didactische mogelijkheden die van belang zijn bij het lesgeven aan migranten met een visuele beperking. Tijdens de lessen zal ook aandacht zijn voor noodzakelijke hulpmiddelen en de verschillende oogaandoeningen met de daarbij behorende problemen. Hierna kan de groep migranten op diverse locaties, dichtbij hun woonomgeving, de lessen Nederlands als tweede taal volgen.
De deelnemers aan de lessen kunnen na een lesperiode van twee jaar spreken en luisteren en het Nederlands verstaan op een niveau dat hen in staat stelt te revalideren en te integreren in de Nederlandse samenleving.

Door een gerichte aanpak kunnen de toekomstige docenten die les gaan geven aan migranten met een visuele beperking deze doelgroep optimaal begeleiden.
De nadruk zal liggen op luister- en spreekvaardigheid zodat de docenten met hun kennis deze functionaliteiten bij hun cursisten op zo’n niveau kunnen brengen dat ze doormiddel van hun mondelinge taalvaardigheid kunnen revalideren.
De weg naar integratie via reguliere taalcursussen en eventuele overige opleidingen ligt voor hen open.

Schermweergave

Missie

Stichting Beter Zien Anders Kijken heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en hun omgeving.

Colofon

Eigenaar Website:
Stichting Beter Zien Anders Kijken
Huis van de Wijk Kip
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
E-mail: info@beterzienanderskijken.nl
Telefoon: 06 40724568

 

ANBI-status

  

 Facilitator:

Wmo Radar

www.wmoradar.nl

 

Redactie Website:
Jerrel Volkerts

 

Vormgeving Website:

Holland Webdesign

www.holland-webdesign.nl

 

Ontwerp Huisstijl:
DUS/Linda Zoon

www.dus.nl

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech